Alkaloid liść lotosu wyodrębnić wyświetla uspokajająco nasennym i przeciwlękowe przez GABAA Receptor

Lotus liści były używane tradycyjnie jako zarówno żywności, jak i ziołowe medycyny w Azji. Gruntowej, sodu wywołanego przez pentobarbital spanie

i światła/ciemności pole badań zostały wykorzystane do oceny skutków łącznych alkaloidy (TA) wyodrębnione z ziół, uspokajająco nasennym i przeciwlękowe

i poziom neuroprzekaźników w mózgu zostały ustalone przez ultraszybkie płyn chromatografii – tandemową spektrometrią. Efekty

picrotoxin, flumazenil i bikukuliną na hipnotyczne aktywność TA, jak również wpływ TA na Cl napływu w móżdżkowych

komórek, również były badane. TA wykazały efekt uspokajająco nasennym, zwiększając poziom mózgu kwasu γ-aminomasłowego (GABA) oraz

hipnotyczny wpływ może być zablokowane przez picrotoxin i bikukuliną, ale nie może być antagonized przez flumazenil. Dodatkowo TA może zwiększyć

CL napływu w móżdżkowych komórek. TA 20 mg/kg wywołane efekty przeciwlękowe i znacznie zwiększone stężenie

serotoniny (5-HT), kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) i dopaminy (DA). Te dane wykazały, że TA wywiera uspokajająco nasennym

i efekty przeciwlękowe poprzez powiązanie GABA receptor i aktywacji systemu monoaminergicznym.